Obecnie w naszej firmie trwają prace nad uruchomieniem systemu informacji internetowej o roboczej nazwie „e-Administrator”. Pełnić ma on rolę wirtualnej tablicy ogłoszeń, gdzie każdy zainteresowany z łatwością odnajdzie podstawowe informacje dotyczące wspólnoty mieszkaniowej, w której zamieszkuje.

Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości, przedstawiona została przez Polską Federację Rynku Nieruchomości po raz pierwszy w listopadzie 2006 roku, na XII Kongresie Rynku Nieruchomości. Wtedy to kartę podpisały pierwsze Stowarzyszenia i pierwsze Firmy związane z zawodem Zarządcy i Pośrednika nieruchomości. więcej

Karta Praw Klienta