Oferta

Firma AMITOM swym klientom zapewnia profesjonalną obsługę, uprzejmość i zrozumienie problemów dotyczących powierzanej w administrowanie nieruchomości. W swej działalności zawsze kierujemy się dobrem naszego Klienta i realizujemy postawione przed nami zadania, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o zarządzanie lub administrację nieruchomością. Za główny cel stawiamy sobie zadowolenie Klienta, co przy administrowaniu nieruchomością przekłada się na niższe koszty jej obsługi, wzrost dochodowości przy maksymalizacji jej użyteczności, bezpieczeństwa i wygody w korzystaniu.

Właściciel firmy AMITOM posiada licencję zarządcy nieruchomości nr 17859 oraz obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Jest członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Po wprowadzonej deregulacji zawodów uzyskał i posługuje się licencją zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami nadaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

W osiągnięciu stawianych przed nami celów wspieramy się wiedzą i pomocą specjalistów z różnych branż w tym księgowych, prawników, inżynierów. Nasi współpracownicy techniczni posiadają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia, umożliwiające im wykonywanie szeregu prac remontowo-konserwacyjnych. W swej działalności przestrzegamy postanowień przyjętej przez nas Karty Praw Klienta oraz obowiązujących standardów zawodowych przyjętych w naszej branży.

W naszej podstawowej ofercie z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami można znaleźć:

  1. Reprezentowanie interesów Wspólnoty przed urzędami, osobami prawnymi i fizycznymi;
  2. Negocjowanie i zawieranie umów na dostawę mediów, ubezpieczenia nieruchomości i umów o świadczenie innych usług, w szczególności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi oraz stały nadzór nad ich prawidłową realizacją;
  3. Prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
  4. Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty, powiadamianie członków Wspólnoty o zebraniach, prowadzenie rejestru uchwał i dokumentacji zebrań Wspólnoty oraz udział w zebraniach Wspólnoty;
  5. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
  6. Przygotowanie i zlecanie przeglądów okresowych budynku wymaganych przepisami prawa budowlanego;
  7. Prowadzenie spraw księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  8. Wykonywanie uchwał Wspólnoty;

oraz wiele innych uzależnionych od indywidualnych potrzeb klienta oraz bieżącej sytuacji na powierzanej w opiekę naszej firmy nieruchomości.

Konserwacja

W ramach bieżącej konserwacji, na powierzonej nam w administrowanie nieruchomości wykonujemy prace mające na celu utrzymanie
w należytym stanie technicznym wszelkie elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub poprzez ich naturalne zużycie techniczne.

Naszym klientom udostępniamy numer pogotowia awaryjnego zapewniając w ten sposób całodobową gotowość umiejscowienia i usunięcia awarii
w części wspólnej na instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. O ile nie wymaga to interwencji serwisów i służb specjalistycznych przywracamy te instalacje do prawidłowego funkcjonowania.

Sprzątanie

Na specjalne życzenie naszych klientów organizujemy usługi związane ze sprzątaniem części wspólnych nieruchomości.
W zależności od wybranej przez Państwa opcji, sprzątanie realizowane jest przez pracowników firmy AMITOM lub przy współudziale firm zewnętrznych. W ramach własnej działalności zapewniamy utrzymanie czystości klatek schodowych, piwnic, strychów, hal garażowych oraz terenów zewnętrznych.

Usługi remontowe

Proponujemy Państwu szereg usług związanych z szeroko pojętym zakresem prac remontowych wykonywanych zarówno na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych jak i osób indywidualnych. Oferta obejmuje głównie kompleksowe wykańczanie wnętrz mieszkań i domów, a w szczególności: kafelkowanie, malowanie, układanie podłóg, remonty i tym podobnych.

Przejdź do paska narzędzi